وبلاگ

رازهای متقاعدسازی خریدار بصورت کلی افراد در زندگی خود، اولویت‌‌هایی دارند. آن‌ها وقتی با انتخاب مواجه می‌شوند، اولویت‌های خود را در ذهنشان به تصویر می‌کشند و تصمیم می‌گیرند که چه بایدانجام دهند؟ سپس انتخاب خود را بر اساس همان قضاوت انجام می‌دهند! اگر شما هم مشغول بازاریابی هستید ، کارتان ایجاب می‌کند که بر انتخاب افراد تاثیر بگذاریدو گمان می‌برید باید پیام‌هایی شامل استدلال‌هایی به آن‌ها ارسال کنید و امیدوار باشید اولویت‌هایشان تغییر کند و در نتیجه انتخابشان عوض شود. با توجه به هجوم این پیام‌های متقاعدکننده که خریداران روزانه با آن‌ها مواجه می‌شوند، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌های متقاعدسازی صریح ممکن است، واکنش ضدترغیبی غیر خودآگاه و خودبه‌خودی را در بسیاری از خریداران ایجاد کند. در نتیجه برای آنکه مستقیما خریدار را به خرید محصولتان متقاعد کنید باید توجهش را جلب کرده و مجابش کنید حرف‌های شما را گوش دهد و سپس کاری کنید دفعه بعد که قصد خرید داشت به یاد حرف‌هایتان بیفتد.

سبد خرید فروشگاه
نوار کناری